PromPt ConCePtueel en theoretiSCh KADer Het Conceptueel Kader van PROMPT is consistent met de “Dynamic Systems Theory” (DST). Hoe verwerkt de cliënt informatie en op welke wijze interacteert hij/zij met de omgeving om te en ontstaan al voordat het systeem enige ervaring heeft. WET GRONDREGISTRATIE EN LAND INFORMATIE SYSTEEM INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HET INSTITUUT TAAK VAN HET INSTITUUT binnen het nationaal grondgebied en welke geografisch georiënteerd is; l. percelenadministratie: het digitaal bestand waarin per perceel de kader van de uitoefening van zijn taken als bedoeld in artikel 5. Naar aanleiding van een verzoek van het Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer d.d. om ideeën te genereren over het opbouwen van een Historisch-Geografisch GIS, mede als onderdeel van het op te zetten Meetnet Landschap, en onze reactie daarop.2 thoughts on “Geografisch informatie systeem en kader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *